Vandkvalitet

Vandværket får foretaget obligatoriske vandanalyser på godkendt laboratorium i henhold til gældende lovgivning.

Nyttige parametre:  PH værdi  =   7,7     Hårdhed   =  15,0

Detaljeret information om de aktuelle analyseresultater kan ses ved at trykke på én af nedenstående links.
Hvis du vil vide mere om vandkvalitet generelt kan du gå ind på eurofins.dk

Se de nyeste analyseresultater her.

September 2018, Begrænset kontrol,  ledningsnet
Analysen viser at vandet overholder grænseværdierne på alle punkter.

Juni 2018, Begrænset kontrol,  ledningsnet
Analysen viser at vandet overholder grænseværdierne på alle punkter.

Oktober 2017, Kontrol af rå-vand ,  boring 1
Analysen viser at vandet overholder grænseværdierne på alle punkter.

Oktober 2017, Kontrol af rå-vand ,  boring 2
Analysen viser at vandet overholder grænseværdierne på alle punkter.

August 2017, Udvidet kontrol ,  ved afgang fra Vandværket
Analysen viser at vandet overholder grænseværdierne på alle punkter.

Maj 2017, Begrænset kontrol ,  ved forbruger Kongevej 9
Analysen viser at vandet overholder grænseværdierne på alle punkter.

Aug 2016, Normal kontrol + org. mikroforurening, afgang vandværk
Analysen viser at vandet overholder grænseværdierne på alle punkter.

Maj 2016, Begrænset kontrol, Hos forbruger Søvejen 6
Analysen viser at vandet overholder grænseværdierne på alle punkter.

September 2015, Udvidet kontrol, ved afgang fra vandværk.
Analysen viser at vandet overholder grænseværdierne på alle punkter.

August 2014, Normal kontrol + org. mikroforurening, ved afgang fra vandværk.
Analysen viste en lille overskridelse af ammonium grænseværdien. 0,079 (0,05)
Problemet er løst af Silhorko ved serviceeftersyn på filtrene.

Maj 2014, Begrænset kontrol ved forbruger, Søvejen 6-10.

August 2013, Udvidet kontrol ved afgang fra vandværk.
Maj 2013, Begrænset kontrol ved forbruger, Søvejen 23D.
Boring 1 2012, Analyse af råvandet
Boring 2 2012, Analyse af råvandet.
August 2011, Udvidet kontrol ved afgang fra vandværk.
Maj 2011, Begrænset kontrol ved forbruger, Kongevej 2.
August 2010, Normal kontrol + org. mikroforurening ved afgang fra vandværk
Maj 2010, Begrænset kontrol ved forbruger, Søvejen 4.
August 2009, Udvidet kontrol ved afgang fra vandværk
September 2008, Efterprøvning af overskredne grænseværdier i august-prøven. Umiddelbart før prøvetagningen i august, havde vi flyttet prøvetagningsudtaget på vandværket, fordi den før var placeret for tæt på elektronikken. I flg. laboratoriet kan man ikke stole på prøvetagninger i indtil 14 dage efter rørarbejde, da nye rør og fittings samt skæreolie m.m. påvirker analyseresultatet. Derfor har vi gentaget prøven i september og her ser resultatet helt fint ud.
August 2008, Begrænset kontrol ved afgang fra vandværk.
Oktober 2007, Udvidet kontrol ved afgang fra vandværk
Boring 1 2007, Analyse af råvandet
Boring 2 2007, Analyse af råvandet.
Maj 2006, Begrænset kontrol ved indgang til forbruger (Vestbirk Højskole)
Boring 1 2005, Analyse af råvandet
Boring 2 2005, Analyse af råvandet
Dec 2005, Udvidet kontrol
August 2005, vandprøve som opfølgning på de problemer der har været under renoveringsarbejdet på værket. Prøven viser at vi igen leverer vand af prima kvalitet.
Juni 2005, vandprøve ved forbruger Søvejen 21, begrænset kontrol. Prøven er udtaget umiddelbart efter idriftsættelsen af de nye filtre. Lugt og smag er nu i orden, men der er stadig lidt forhøjet kimtal. Dette er imidlertid ikke foruroligende, da man normalt skal regne med en indkøringsperiode på 3 – 4 uger før man kan forvente at filtrene fungerer effektivt.
Maj 2005, vandprøve ved afgang fra vandværk, midlertidig installation. Prøven er udtaget som en ekstraordinær vandprøve i forbindelse med den midlertidige installation mens vi renoverer vandværket. Baggrunden for denne ekstra analyse er, at enkelte forbrugere har klaget over dårlig vand og prøven viser da også at indholdet af kim overskrider grænseværdierne en smule og der er bemærkninger til farve, klarhed, lugt og smag.. Imidlertid har laboratoriet beroliget os med, at der langt fra er tale om overskridelser som kan være sundhedsskadelige.
August 2004, vandprøve ved indgang til forbruger (Kongevej 20)
Marts 2004, vandprøve ved afgang fra vandværk.
November 2003, vandprøve foretaget ved indgang til forbruger (Søvejen 6)
Boring 1 2002, analyse af råvand fra boring 1.
Boring 2 2002, analyse af råvand fra boring 2.
Februar 2002, vandprøve foretaget med afgang fra vandværk. Der blev dengang fundet bakterier i vandet, som viste sig at være forårsaget af en tom colaflaske, som var blevet stoppet ind igennem en defekt rist i tårnet.
Alle ristene blev udskiftet til en kraftigere type, så en gentagelse ikke skulle kunne finde sted.