Vedtægter m.m.

 

Selskabet opererer dels efter egne vedtægter,

dels det kommunale regulativ og ikke mindst

de til enhver tid gældende love og bekendtgørelser.

 

Dokumenter vedrørende Vandværkets generalforsamlinger.